Adakah anda mengetahui perlembagaan persekutuan membuat pembahagian kuasa antara persekutuan dan negeri di Malaysia? Ini adalah untuk mengelakkan kuasa mutlak dan mengekalkan kedaulatan negara. Ingin mengetahui lebih lanjut? Kini Academy akan mengadakan kursus Pengajian Kewarganegaraan untuk memperkukuhkan pengetahuan anda tentang sistem persekutuan Malaysia. Hubungi kami melalui WhatsApp untuk maklumat lanjut!