Most of you may know the principles of the Rukun Negara but do you know the objectives of the Rukun Negara? It is important for us to be aware of the objectives of the Rukun Negara to be able to proudly call ourselves Malaysian. Therefore, Kini Academy will be conducting a Citizenship Studies course to help us become a better Malaysian. Contact us through WhatsApp to find out more!

Sebahagian besar dari anda mungkin mengetahui prinsip-prinsip Rukun Negara, tetapi adakah anda tahu objektif Rukun Negara? Ia adalah penting untuk kita sedar tentang objektif Rukun Negara untuk memanggil diri kita rakyat Malaysia dengan bangga. Oleh itu, Kini Academy akan mengadakan kursus Pengajian Kewarganegaraan untuk membantu kita menjadi rakyat Malaysia yang lebih baik. Hubungi kami melalui WhatsApp untuk maklumat lanjut!